Drogi Użytkowniku! .
Regulamin naszego serwera może w każdej chwili zostać zmieniony. O każdej aktualizacji zostaniesz poinformowany w zakładce aktualności.
Pamiętaj, że korzystając z naszego serwera akceptujesz regulamin i będziesz stosować się do wszelkich zasad panujących na naszym serwerze.

§1 Korzystanie z serwera jest całkowicie bezpłatne, z wyłączeniem oferowanych usług Premium §2 Kopiowanie w całości lub fragmentów, bądź umieszczonych materiałów jest kategorycznie zabronione. §3 W przypadku niewłaściwych treści lub naruszenia zasad, Administracja niezwłocznie usunie niewłaściwe treści. §4 Administracja nie odpowiada za zachowanie oraz treści umieszczane przez użytkowników na serwerze głosowym. §5 Wszelkie szkody cywilne związane z działaniem serwera, będą prowadzone z powództwa cywilnego w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu.

§1 Zakazuje się: reklamowania innych serwerów. §2 Zakazuje się: mieszania w życie prywatne Administracji. §3 Zakazuje się: używania wulgarnych, obraźliwych, faszystowskich nazw. §4 Zakazuje się: używania programów, bądź skryptów, które celowo DDosują serwer. §5 Zakazuje się: podszywania się pod Administrację oraz używania w nickach nazw grup serwerowych. §6 Zakazuje się: ustawiania zdjęć innych użytkowników bez ich zgody, oraz ustawiania zdjęć z wulgarną treścią. §7 Zakazuje się: robienia tzw. multikont, na serwerer dozwolone jest posiadanie maksymalnie trzech tożsamości.

§1 Prosimy przestrzegać przyjętego Regulaminu Serwera Głosowego. §2 Na kanałach obowiązuje kultura oraz nie obrażamy innych użytkowników. §3 W przypadku ich naruszenia, o tym fakcie należy powiadamiać Administrację. §4 Przebywając na tych kanałach, prosimy o przestrzeganie kilku podstawowych zasad.

§1 Korzystanie z kanałów prywatnych jest całkowicie bezpłatne. §2 Założenie kanału odbywa się automatycznie (Centrum Pomocy). §3 Każdy kanał prywatny może posiadać maksymalnie 2 podkanały. §4 Każdy użytkownik ma prawo poprosić o założenie kanału prywatnego. §5 Zakazuje się usuwania części dodanej przez Bota Serwerowego (mbot). §6 Każdy kanał prywatny może posiadać tylko jednego Head Admina kanału. §7 HeadAdmin kanału lub Admin kanału ma prawo wyrzucić użytkownika z kanału. §8 Każdy HeadAdmin kanału ma prawo mianować maksymalnie 3 Adminów kanału. §9 Aktualizacji daty następuje automatycznie, gdy ktoś przebywa na kanale głównym. §10 Kanał, na którym data nie będzie aktualizowana przez 7 dni, zostanie zablokowany. §11 Zablokowany kanał zostanie usunięty po 3-ch dniach od dnia zablokowania danego kanału. §12 Właściciel kanału ponosi pełną odpowiedzialność za działania użytkowników na swoim kanale. §13 Właściciel kanału ma prawo na kanale do Usług Premium (ikona kanału); ich wartości określa cennik.

§1 Korzystanie z kanałów V.I.P jest całkowicie bezpłatne. §2 Kanał V.I.P posiada tylko jednego Właściciela kanału V.I.P. §3 Każdy kanał V.I.P może posiadać maksymalnie 5 podkanałów V.I.P. §4 Właściciel kanału V.I.P jest zwolniony z aktualizacji daty w temacie kanału. §5 Każdy kanał V.I.P otrzymuje darmową, z własną nazwą rangę na serwerze. §6 Właściciel kanału V.I.P i Admin kanału V.I.P ma prawo wyrzucić użytkownika z kanału. §7 Każdy HeadAdmin kanału V.I.P ma prawo mianować maksymalnie 3 Adminów kanału V.I.P. §8 Właściciel kanału ponosi pełną odpowiedzialność za działania użytkowników na swoim kanale. §9 Spadek aktywności na kanale V.I.P skutkuje przeniesieniem kanałów do sekcji kanałów prywatnych. §10 O zmianie kanału V.I.P na prywatny, Administracja ma obowiązek powiadomić 3 dni przed przenosinami.

§1 Korzystanie z kanałów Premium jest płatne, określa je Cennik. §2 Kanał Premium może posiadać trzech Właścicieli kanału Premium. §3 Każdy kanał Premium może posiadać maksymalnie 15 podkanałów Premium. §4 Właściciele kanału Premium są zwolnieni z aktualizacji daty w temacie kanału. §5 Każdy kanał Premium otrzymuje darmową, z własną nazwą rangę na serwerze. §6 Do każdego kanału Premium z naszej strony dodajemy jeden Bot Muzyczny GRATIS. §7 W przypadku braku płatności przedłużającej okres kanału Premium, zostanie on zablokowany. §8 Zablokowany kanał Premium należy opłacić w ciągu 7 dni, inaczej zostanie on usunięty na stałe. §9 Właściciele kanału Premium i Admini kanału Premium ma prawo wyrzucić użytkownika z kanału. §10 Właściciele kanału ponoszą pełną odpowiedzialność za działania użytkowników na swoich kanałach. §11 Każdy HeadAdmin kanału Premium ma prawo mianować maksymalnie 5 Adminów kanału Premium. §12 Jeśli na dany kanał Premium łamie regulamin serwera, zostanie on usunięty bez prawa do reklamacji.

§1 Korzystanie z kanałów YouTuber jest całkowicie bezpłatne. §2 Kanał YouTuber posiada tylko jednego Właściciela kanału. §3 O kolejności kanałów YouTuber decyduje liczba subskrypcji. §4 Aby otrzymać kanał należy posiadać minimum 500 subskrypcji. §5 Każdy kanał może posiadać maksymalnie 5 podkanałów YouTuber. §6 Właściciel kanału jest zwolniony z aktualizacji daty w temacie kanału. §7 Właściciel kanału i Admin kanału ma prawo wyrzucić użytkownika z kanału. §8 Każdy HeadAdmin kanału ma prawo mianować maksymalnie 3 Adminów kanału. §9 Właściciel kanału ponosi pełną odpowiedzialność za działania użytkowników na swoim kanale.

§1 Korzystanie z kanałów klanowych jest całkowicie bezpłatne. §2 Kanał klanowy posiada tylko jednego Właściciela kanału. §4 Każdy kanał może posiadać maksymalnie 5 podkanałów klanowe. §3 Aby otrzymać kanał klan musi posiadać minimum 6 stałych członków. §5 Właściciel kanału jest zwolniony z aktualizacji daty w temacie kanału. §6 Właściciel kanału i Admin kanału ma prawo wyrzucić użytkownika z kanału. §7 Każdy HeadAdmin kanału ma prawo mianować maksymalnie 3 Adminów kanału. §8 Właściciel kanału ponosi pełną odpowiedzialność za działania użytkowników na swoim kanale.

§1 Korzystanie z kanałów tymczasowych jest całkowicie bezpłatne. §2 Każdy użytkownik zakłada sam kanał tymczasowy (PPM -> Utwórz kanał). §3 HeadAdmin kanału lub Admin kanału ma prawo wyrzucić użytkownika z kanału. §4 Nieregulaminowa nazwa lub treść w temacie skutkuje natychmiastowym usunięciem kanału.

§1 Użytkownicy stosują sie do zaleceń Administracji serwera. §2 Każdy użytkownik serwera ma prawo do równego traktowania i szacunku. §3 Właściciele kanałów mają prawo do zmiany hasła i nazwy kanału w każdym momencie. §4 Właściciele kanałów mają prawo do wyproszenia każdego użytkownika ze swojego kanału. §5 Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie zdrowego rozsądku i kultury osobistej (wyjątkiem jest tyralnia).